Το δικηγορικό γραφείο Κολύβα – Κεπεσίδης δύναται να παράσχει νομικές υπηρεσίες σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Το εύρος των δραστηριοτήτων μας  εκτείνεται ενδεικτικά:

Γενικά

Υπηρεσίες εκπροσώπησης του εξωτερικού
Συμβουλευτική δικηγορία σε υποθέσεις φορολογίας φυσικών προσώπων ◦Ζητήματα αλλοδαπών
Αιτήσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών – Νόμος Κατσέλη


Οικογενειακό

Διαζύγιο ( συναινετικό/με αντιδικία)
Διατροφές
Επιμέλεια ανηλίκων – δικαίωμα επικοινωνίας
Υιοθεσία – Προσβολή πατρότητας
Κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση


Κληρονομικό
Αποποίηση – απόδοση κληρονομιάς
Κληρονομητήρια
Διαθήκες
Αγωγές νόμιμης μοίρας
Μέμψη αστόργου δωρεάς
Διανομή κληρονομητέας περιουσίας


Ενοχικό
Νομικός έλεγχος συμβάσεων
Αγωγές αποζημίωσης
Μισθώσεις ( επαγγελματικής στέγης – κατοικία)
Πωλήσεις – Δωρεές
Εργατικές Διαφορές


Ποινικό

Σωματικές βλάβες
Συκοφαντική δυσφήμιση – εξύβριση
Ακάλυπτες επιταγές
Ενδοοικογενειακή βία


Εμπορικό
Σύσταση – λύση εταιριών (ΟΕ, ΕΕ,ΙΚΕ,ΕΠΕ, ΑΕ)
Τροποποίηση καταστατικού
Κατοχύρωση σημάτων – ευρεσιτεχνίας
Πνευματική ιδιοκτησία
Αθέμιτος ανταγωνισμός
Συμβάσεις


Διοικητικό
Φορολογικά
Προσφυγές κατά της διοίκησης
Αγωγές κατά του Ελληνικού δημοσίου
Υπομνήματα – Αντιρρήσεις κατά διοικητικών πράξεων